รถใส่บอลดับเพลิง Elide Fire Ball

Fire Control Classic Pushcart 

บริษัท Elide Fire Ball จำกัด

ให้ความไว้วางใจ บริษัท รีลักส์ฯ ออกแบบ และผลิตรถเข็นใส่บอล เพื่อไว้ในอาคารกรณีต้องขนย้ายลูกบอลดับเพลิงไปยังจุดที่เกิดเพลิงไหม้

18 มกราคม 2562

ผู้ชม 1856 ครั้ง

Engine by shopup.com