รถใส่บอลดับเพลิง Elide Fire Ball

Fire Control Classic Pushcart article

Fire Control Classic Pushcart

Fire Control Classic Pushcart

Fire Control Classic Pushcart

Fire Control Classic Pushcart

Fire Control Classic Pushcart

Fire Control Classic Pushcart

 

บริษัท Elide Fire Ball ให้ความไว้วางใจ บริษัท รีลักส์ฯ ออกแบบ และผลิตรถเข็นใส่บอล เพื่อไว้ในอาคารกรณีต้องขนย้ายลูกบอลดับเพลิงไปยังจุดที่เกิดเพลิงไหม้

14 กรกฎาคม 2560

ผู้ชม 676 ครั้ง

Engine by shopup.com